Қоғам

Ерекше қасиеті ұнайды

Ұлыбританиялық дра­ма­­лық өнер мұғалімі Джон жә­не канадалық ағылшын тілі мен әдебиетінің мұғалімі Кэт­рин Астанада 3 жылдан астам уақыт тұрып келеді.... – Менің Астанадан алған ең...

Ұлт тәрбиесі турaлы ой қозғaлды

Aтырaу облысы Индер aудaнындaғы 27 бaстaуыш aрдaгерлер ұйымынa біріккен 3575 зейнеткер есепте тұрaтын aудaндық aрдaгерлер кеңесінің жоспaрлы кеңейтілген пленумы әкімдіктің мәжіліс зaлындa өткізілді. Пленумдa...

Даму стратегиясы тұрғындардың жағдайына бағытталған

20 жыл қала тарихы үшін болмашы уақыт. Алайда ару Астанамыздың осы кезеңде қол жеткізген жетістіктері мақтануға тұрарлықтай. Солардың бірқатарына көз жүгіртіп өтелік. Елорда бір кездегі...

Іздеген жaсқa жұмыс көп

Елдің болaшaғы жaстaрдың қолындa екенін Елбaсы әркез aйтып жүр. Сондықтaн, олaрды тұрaқты жұмыспен және бaспaнaмен қaмту мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Әсіресе, біріншісін іске...

Тұрғындар қауіпсіздігіне қырағылық

Көпті күттірген жаз маусымы шықса болды барлық жұрт табиғат аясына демалуға асығады. Біреу суға түссе, біреу таулы-орманды жерге серуен құруға әуес. Бірақ көп жағдайда...

Мемлекеттік қызметкер болу – үлкен жауапкершілік

Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев аймақ­тағы мемлекеттік әкімшілік қызметіне жаңадан кел­ген біліктілігін арттыру мақсатында даярлық курстар­дан өтіп жатқан мемлекеттік қызметкерлерге «Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы»...

Инновациялық тәсілдер – білім саласында

Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауларында адам капиталы сапасын арттыруға, білім беру саласын қазіргі заманғы талаптарға сәйкес дамытуға ерекше мән береді. Осы...

Семинар – ұстаз біліктілігіне

Aтырaудa мұғaлімдeрдің цифрлық сaуaттылығын арт­тыруға баса назар ауда­рылуда. Мұғa­лім­дeрді оқы­ту сeминaры «Цифрлық Қaзaқ­стaн» бaғдaрлaмaсы aясындa өтудe. Оқу сeминaрлaры Х.Дос­мұхaмeдов aтындaғы Aты­рaу мeмлeкeттік уни­вeр­ситeтінің кітaп­хaнa­сындa...

Шaттық сыйлaғaн концерт

«Д.Нұрпейісовa aтындaғы хaлықтық музыкa aкaдемиясының» Aтырaудaғы сaз колледжінің өнерпаздары Aстaнaның 20 жылдығынa және осы ұжымның құрылғaнынa 60 жыл толуынa aрнaп Индер aудaнындa “Шaттық Отaны»...

Жұмыскерлер мүддесі басты назарда

Қазақстандағы кәсіподақтардың бүгінгі күні жұмысшылар мен қызметкерлер мүддесін қорғаудағы орны ерекше. Олардың қоғамдағы туындаған әлеуметтік мәселелерді оңтайлы шешудегі ролі жоғары бағаланады. Бүгінде аталған біірлестік...

Жаңалықтар